Loading...

Hướng dẫn mở Case bảo hành cho thiết bị Cisco

Hướng dẫn các bước để liên hệ với đội Cisco TAC hỗ trợ hoặc đổi trả hàng bảo hành:

1. Gửi mail cho đội TAC: tac@cisco.com và cc mail attach@cisco.com với các nội dung sau bằng tiếng anh:

Company name: ( Lưu ý: Copy thông tin từ file contract vì nếu sai hoặc thiếu một chữ cũng không được)

Serial number:

Service contract number:

Issue Description:

2. Đội Tac sẽ gửi request number trong vòng 2-4h

3. Sau khi đội TAC xác nhận thiết bị đã hư và cho phép RMA. Họ sẽ gửi form thông tin chuyển thiết bị thay mới đến nơi KH yêu cầu.

4. Sau khi điền đầy đủ thông tin. Hệ thống sẽ gửi Order Number. Đến bước này tạm coi như xong phần RMA. KH chỉ cần chờ đội DHL chuyển thiết bị đến đổi.

5. Sau khi thiết bị đã được đổi. KH truy cập vào link https://www.cisco-global-returns.com/rmalogin.do và điền đầy đủ thông tin. Đội DHL sẽ đến lấy hàng hỏng theo thông tin KH cung cấp trên trang web này


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật