Loading...

Hướng dẫn cấu hình telnet, ssh trên firewall ASA Cisco

1. Cấu hình Telnet

asa(config)# password cisco

asa(config)# telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside

asa(config)# telnet timeout 3

asa(config)# show run telnet

telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside

telnet timeout 3

asa(config)# 

2. Cấu hình SSH

Lưu ý: trên cổng outside của ASA có mức security level thấp sẽ không hỗ trợ telnet vì lý do bảo mật, do đó chúng ta phải cấu hình SSH để có thể truy cập từ xa với password phải đạt yêu cầu về độ khó (đủ chữ hoa, thường, số, kí tự đặc biệt, độ dài tối thiểu 8 kí tự)

asa(config)# username admin password Vne@123!

asa (config)# aaa authentication ssh console LOCAL

asa (config)# crypto key generate rsa modulus 2048

WARNING: You have a RSA keypair already defined named .

Do you really want to replace them? [yes/no]: y

Keypair generation process begin. Please wait…

asa (config)# ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 inside

asa (config)# ssh 192.168.10.4 255.255.255.255 outside

asa (config)# ssh version 2

asa (config)# show ssh

Timeout: 5 minutes

Version allowed: 2

192.168.1.0 255.255.255.0 inside

192.168.10.4 255.255.255.255 outside

asa (config)#

 

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map