Loading...
FG-200E-BDL-950-12
  • FG-200E-BDL-950-12
  • Fortigate FG-200E

FortiGate 200E Bundle, 1Y | FG-200E-BDL-950-12

CODE: FG-200E-BDL-950-12


Call for Pricing!
Get a Quote

Pre-order

Fortigate FG-200E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

Hardware Unit, 24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, UTP Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Services) plus term of contract

 
 

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật