Loading...

Hướng dẫn cấu hình Stack Cisco Catalyst C1000 (Single IP Management)

   Khác với dòng 9200L hay các dòng 2960S, 2960X.. trước kia có module stack thì dòng Cisco Catalyst C1000 dùng cổng uplink (SFP) để làm kết nối stack.

Dòng Cisco Catalyst C1000 có thể hỗ trợ tới 8 thiết bị trong kết nối stack tạo thành 1 Group. Cấu hình stack trên C1000 seri hay còn gọi là cấu hình Single IP Management.

Lưu ý:

- Chúng ta không thể sử dụng các port downlink (port thường) làm kết nối stack

- Chỉ các mã cổng 1G mới hỗ trợ stack, các mã C1000FE (cổng 10/100) không hỗ trợ stack

- Chỉ có thể stack giữa các mã switch 1G hoặc 10G với nhau, không thể stack giữa mã switch 1G với 10G.

Để cấu hình stack (Single IP Management) chúng ta sử dụng các cổng Uplink SFP hoặc SFP+ và dây nhảy quang để kết nối. Các module được sử dụng tùy vào khoảng các xa gần giữa các switch ví dụ như GLC-SX-MMD, GLC-LH-SMD... SFP-10G-SR, SFP-10G-LR... Khi ta chuyển đổi qua lại giữa giữa các network port và Single IP-management port cần reload lại switch.

Dưới đây là danh sách các switch hỗ trợ Single IP Management.

Cisco Catalyst 1000 bầu chọn master switch dựa trên chỉ số priority, priority có giá trị từ 1 đến 15, mặc định tất cả các switch có priority 1, switch nào có priority cao hơn sẽ là master, các bạn có thể sử dụng lệnh show switch để kiểm tra.

Đối với stack gồm 2 switch, switch 1 làm master, switch 2 là member. Ta cấu hình chỉ số priority cho switch 1 cao nhất là 15, đổi number của switch 2 thành number 2.

C1000_1_VNE(config)# switch 1 priority 15
C1000_2_VNE(config)# switch 1 renumber 2

Sau khi khởi động lại switch 2 sẽ có interface dạng: gi2/0/x

Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa các Sing IP-management port để kết nối stack. Trên mỗi switch mình sẽ dùng 2 cổng quang cuối cùng là port 27 và 28 để kết nối stack, ở đây mình sử dụng 2 cổng để tăng tính dự phòng, các bạn có thể sử dụng mỗi switch 1 cổng cũng có thể ghép đôi 2 switch với nhau.

Trên Switch 1 - Master:

C1000_1_VNE(config)#switch 1 hstack-port 1 gigabitEthernet 1/0/27
Do you want to continue?[confirm]
New Horizontal Stack port will be effective after next reload
C1000_1_VNE(config)#switch 1 hstack-port 2 gigabitEthernet 1/0/28
Do you want to continue?[confirm]
New Horizontal Stack port will be effective after next reload
C1000_1_VNE(config)#end
C1000_1_VNE#wr
Building configuration...
[OK]
C1000_1_VNE#reload
Proceed with reload? [confirm]

Trên Switch 2 - Member, ta làm tương tự:

C1000_2_VNE(config)#switch 2 hstack-port 1 gigabitEthernet 2/0/27
Do you want to continue?[confirm]
New Horizontal Stack port will be effective after next reload
C1000_2_VNE(config)#switch 2 hstack-port 2 gigabitEthernet 2/0/28
Do you want to continue?[confirm]
New Horizontal Stack port will be effective after next reload
C1000_2_VNE(config)#end
C1000_2_VNE#wr
Building configuration...
[OK]
C1000_2_VNE#reload
Proceed with reload? [confirm]

Nếu muốn thay đổi cổng từ Single IP-Management port về Network port ta dùng câu lệnh sau:

C1000_1_VNE(config)# no switch 1 hstack-port 1 GigabitEthernet 1/0/27
Device# copy running-config startup-config
Device# reload

Để kiểm tra các cổng Stack ta dùng lệnh show switch hstack-ports:

C1000_1_VNE# show switch hstack-ports

 Horizontal stack port status :
 Gi Ports  Stack Port  Operational Status  Next Reload Status  Media Type
 --------- ------------ -------------------- ------------------- --------------
 Gi1/0/27   1      N/W Port       Stack Port      Fiber
 Gi1/0/28   2      N/W Port       Stack Port      Fiber 

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình Stack (Single IP Management) cho dòng Cisco Catalyst C1000. Giờ chúng ta chỉ cần thao tác config trên switch 1 Master. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật