Loading...

Site news

Date added: 06-01-2021 Nâng cấp dòng sản phẩm Cisco thế hệ kế tiếp

Hiện Cisco đã thông báo về việc nâng cấp dòng sản phẩm thế hệ kế tiếp với hiệu năng vượt trội và tăng thêm tính năng mới với mức giá tương đương thế hệ cũ

Cụ thể như sau:

Existing Cisco Catalyst Switches and WLC

New Cisco Catalyst 9000 family member

Catalyst 2960-X/XR

Catalyst 9200 (simple branch fixed, stackable, access)

Catalyst 3650, 3750-X, 3560-X, 3850

Catalyst 9300 (lead fixed, stackable, access)

Catalyst 4500-E, 6500

Catalyst 9400 (lead modular access/core)

Catalyst 4500X, 6840X, 6880X

Catalyst 9500 (lead fixed core)

Cisco Catalyst 6500/6800 modular

Catalyst 9600 (lead modular core)

Cisco 8540 wireless controller

Catalyst 9800-80 wireless controller

Cisco 8520 wireless controller

Catalyst 9800-40 wireless controller

Cisco Virtual wireless controller

Catalyst 9800-CL virtual wireless controller

Mobility Express

Catalyst 9800 Embedded Wireless for the 9100 AP

Cisco Aironet 1800 Series Access Points

Catalyst 9105, 9115 and 9117 Access Points

Cisco Aironet 2800 Series Access Points

Catalyst 9120 Access Points

Cisco Aironet 3800 Series Access Points

Catalyst 9130 Access Points

 

Mời liên hệ để biết thêm chị tiết


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map