Loading...

Cisco nexus N9K-C93108TC-FX3P switch

CODE: N9K-C93108TC-FX3P


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Cisco Nexus 9300 with 48p mgig 100M/1G/2.5G/5G/10GT and 6p 40/100G

Xem thêm tại Cisco Nexus 93108TC-FX3P Switch Data Sheet

Power supplies

NXA-PAC-1100W-PI

Cisco Nexus 9000 100W AC PS, port-side intake

NXA-PAC-1100W-PE

Cisco Nexus 9000 1100W AC PS, port-side exhaust

NXA-PAC-1900W-PI

Cisco Nexus 9000 1900W AC PS, port-side intake

Fans

NXA-FAN-35CFM-F

Cisco Nexus Single Fan, 30CFM, port-side exhaust airflow

NXA-FAN-35CFM-B

Cisco Nexus Single Fan, 30CFM, port-side intake airflow

Licenses on Cisco Nexus 9300-FX3 series switches

C1E1TN9300XF-3Y

Cisco ACI and NX-OS Subscription Essentials package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 3 Year Term

C1E1TN9300XF-5Y

Cisco ACI and NX-OS Subscription Essentials package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 5 Year Term

C1A1TN9300XF-3Y

Cisco ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 3 Year Term

C1A1TN9300XF-5Y

Cisco ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 5 Year Term

C1P1TN9300XF-3Y

Cisco ACI and NX-OS Subscription Premier package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 3 Year Term

C1P1TN9300XF-5Y

Cisco ACI and NX-OS Subscription Premier package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 5 Year Term

ACI-ES-XF

Cisco ACI Essentials SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf

ACI-AD-XF

Cisco ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf

NX-OS-ES-XF

Cisco NX-OS Essentials SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf

NX-OS-AD-XF

Cisco NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map