Loading...
Cisco N5k-C5548UP-FA

Cisco nexus N5k-C5548UP-FA

CODE: N5k-C5548UP-FA


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Cisco nexus N5k-C5548UP-FA Chassis includes 32 fixed unified ports, Front-to-Back Airflow, 2 750W AC Power Supplies, Fan Trays, 1 Expansion Slot

Xem thêm tại Cisco Nexus 5548P, 5548UP, 5596UP, and 5596T Switches Data Sheet


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map