Loading...
N3K-C3172PQ-10GE

Cisco nexus N3K-C3172PQ-10GE

CODE: N3K-C3172PQ-10GE


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock
The Cisco Nexus 3172PQ is a 10-Gbps Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+)–based ToR switch with 48 SFP+ ports and 6 Quad SFP+ (QSFP+) ports. Each SFP+ port can operate in 100-Mbps, 1‑Gbps, or 10-Gbps mode, and each QSFP+ port can operate in native 40-Gbps or 4 x 10-Gbps mode. This switch is a true phy-less switch that is optimized for low latency and low power consumption.
  • 48 fixed 10 Gigabit Ethernet SFP+ ports (can operate at 100-Mbps, 1-Gbps, and 10-Gbps speeds)
  • 6 fixed QSFP+ ports (each QSFP+ port can support 4 x 10 Gigabit Ethernet or 40 Gigabit Ethernet)

Check Cisco Nexus 3172PQ, 3172TQ, 3172TQ-32T, 3172PQ-XL, and 3172TQ-XL Switches Data Sheet for more detail


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật