Loading...

Cisco HWIC-4ESW

CODE: HWIC-4ESW=


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock
Four (4) port 10/100 10BASE-T/100BASE-TX Autosensing Ethernet switch interface card 
 
The 4- and 9-port Cisco® EtherSwitch® 10/100 high-speed WAN interface cards (HWICs) supported onthe Cisco 1800 (modular)/1941, Cisco 2800/2900, and Cisco 3800/3900 series integrated services routers offer small-to-large-size businesses and enterprise branch office customers the option to integrate switching and routing in one device
 
 Supported Platforms for 4- and 9-Port Cisco EtherSwitch HWICs
 

Chassis

4-Port Cisco EtherSwitch HWIC

9-Port Cisco EtherSwitch HWIC

Internal Inline Power Supply (optional)

Cisco 1841

Yes, 2 HWICs per router

No

No

Cisco 2801

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 2811

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 2821

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 2851

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 3825

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 3845

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 1941

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Yes

Cisco 2901

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 2911

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 2921

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 2951

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 3925

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

Cisco 3945

Yes, 2 HWICs per router

Yes, 2 HWICs per router

Yes

 

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật