Loading...

Giới thiệu switch Cisco Catalyst 9300 Series

Switch Cisco Catalyst 9300 Series Switches là dòng sản phẩm layer 3 stack mới của Cisco thay thế cho dòng Catalyst 3850 nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống mạng thế hệ mới: IoT, wifi 6 và 802.11ac Wave2. Bao gồm loại cấu hình cố định C9300L và dạng module C9300.

Với Catalyst 9800 embedded Wireless Controller được cài đặt nhúng trên C9300 cho phép switch C9300 quản lý được 200 APs và 4000 Clients (C9300L: 50 APs / 4000 Clients). Với việc tối đa 2 wireless controller cài đặt trên 2 switch C9300 tại 1 site, cho phép triển khai được đến 400 APs/ 8000 Wireless Clients (C9300L: 100 APs / 8000 Clients)

Giá tham khảo

Switch models and configurations

Models

FRU Power Supply

FRU Fans

Modular Uplinks

Stacking Bandwidth Support

Cisco StackPower

Catalyst 9800 Embedded WLC

SD-Access Support

Modular uplink models (C9300 SKUs)

480 Gbps

Yes (200 APs)

Yes (256 Virtual Networks)

Fixed uplink Models (C9300L SKUs)

320 Gbps

Yes (50 APs)

Yes (256 Virtual Networks)

 

Table 1.           Cisco Catalyst 9300 Series switch configurations

Model

Total 10/100/1000, Multigigabit copper or SFP Fiber

Uplink Configuration

Default AC power supply

Available PoE power

Modular uplink models

C9300-24T

24 Data

Modular Uplinks

350W AC

N/A

C9300-48T

48 Data

Modular Uplinks

350W AC

N/A

C9300-24P

24 POE+

Modular Uplinks

715W AC

445W

C9300-48P

48 POE+

Modular Uplinks

715W AC

437W

C9300-24U

24 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

830W

C9300-48U

48 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

822W

C9300-24UX

24 Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

560W

C9300-48UXM

36x 100 Mbps,1G, 2.5G + 12x Multigigabit (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

490W

C9300-48UN

48x 5 Gbps UPOE ports (100M, 1G, 2.5G, 5G)

Modular Uplinks

1100W AC

645W

C9300-24UB

24 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

830W

C9300-24UXB

24 Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

560W

C9300-48UB

48 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

822W

C9300-24S

24x 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

N/A

C9300-48S

48x 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

N/A

Fixed uplink models

C9300L-24T-4G

24 Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

N/A

C9300L-24T-4X

24 Data

4x 10G fixed uplinks

350W AC

N/A

C9300L-48T-4G

48 Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

N/A

C9300L-48T-4X

48 Data

4x 10G fixed uplinks

350W AC

N/A

C9300L-24P-4G

24 PoE+

4x 1G fixed uplinks

715WAC

505W

C9300L-24P-4X

24 PoE+

4x 10G fixed uplinks

715WAC

505W

C9300L-48P-4G

48 PoE+

4x 1G fixed uplinks

715WAC

505W

C9300L-48P-4X

48 PoE+

4x 10G fixed uplinks

715WAC

505W

C9300L-48PF-4G

48 PoE+

4x 1G fixed uplinks

1100W AC

890W

C9300L-48PF-4X

48 PoE+

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

890W

C9300L-24UXG-4X

24 UPoE 8xmGig

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

880W

C9300L-24UXG-2Q

24 UPoE 8xmGig

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

722W

C9300L-48UXG-4X

48 UPoE 12xmGig

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

675W

C9300L-48UXG-2Q

48 UPoE 12xmGig

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

675W

 

Lựa chọn uplink module C9300

Table 2.        Network module numbers and descriptions

Network module

Description

C9300-NM-4G

Catalyst 9300 Series 4x 1G Network Module

C9300-NM-4M

Catalyst 9300 Series 4x Multigigabit Network Module

C9300-NM-8X

Catalyst 9300 Series 8x 10G Network Module

C9300-NM-2Q

Catalyst 9300 Series 2x 40G Network Module

C9300-NM-2Y

Catalyst 9300 Series 2x 25G Network Module

 

Nguồn cấp

C9300 hỗ trợ 2 module cấp nguồn, tăng tính dự phòng và tăng công suất cấp nguồn PoE.

Table 3.           Power supply models

Model

Default power supply

Available PoE power

With 350W Secondary PS

With 715W Secondary PS

With 1100W Secondary PS

C9300-24T

PWR-C1-350WAC***

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300-48T

PWR-C1-350WAC***

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300-24P

PWR-C1-715WAC***

445W

720W*

720W*

720W*

C9300-48P

PWR-C1-715WAC***

437W

787W

1152W

1440W*

C9300-24U

PWR-C1-1100WAC

830W

1180W

1440W*

1440W*

C9300-48U

PWR-C1-1100WAC

822W

1172W

1537W

1800W**

C9300-24UX

PWR-C1-1100WAC-P

560W

910W

1275W

1440W*

C9300-48UXM

PWR-C1-1100WAC-P

490W

840W

1205W

1590W

C9300-48UN

PWR-C1-1100WAC-P

645W

995W

1360W

1745W

C9300-24UB

PWR-C1-1100WAC

830W

1180W

1440W*

1440W*

C9300-24UXB

PWR-C1-1100WAC-P

560W

910W

1275W

1440W*

C9300-48UB

PWR-C1-1100WAC

822W

1172W

1537W

1800W**

C9300-24S

PWR-C1-715WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300-48S

PWR-C1-715WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-24T-4G

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-24T-4X

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-48T-4G

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-48T-4X

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-24P-4G

PWR-C1-715WAC-P

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-24P-4X

PWR-C1-715WAC-P

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-48P-4G

PWR-C1-715WAC-P***

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48P-4X

PWR-C1-715WAC-P***

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48PF-4G

PWR-C1-1100WAC-P

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-48PF-4X

PWR-C1-1100WAC-P

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P

 880W

1230W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P

722W

1072W

1440W

1440W*

C9300L-48UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P***

675W

1025W

1390W

1775W

C9300L-48UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P***

675W

1025W

1390W

1775W

 

Xếp chồng - Stacking

Hỗ trợ stacking lên đến 8 switch.

Table 4.           Supported stacking options

Model

Stacking support

Stacking bandwidth support

Optional Stacking hardware

Number of members

Supported stack members

Modular uplink models (C9300 SKUs)

StackWise®-480

480 Gbps

StackWise Cable

8

Other C9300 SKUs with same license level

C9300 higher scale SKUs only stack with other like higher scale models

Fixed uplink models (C9300L SKUs)

StackWise-320

320 Gbps

C9300L-STACK-KIT

8

Other C9300L SKUs with same license level

 

Mời xem thêm tại Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

 

Thông tin đặt hàng

Table 24.       Ordering information

 

Switches

Product number

Product description

C9300-24T-E

Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Essentials

C9300-24T-A

Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Advantage

C9300-24P-E

Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

C9300-24P-A

Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

C9300-24U-E

Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-24U-A

Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-24UB-E

Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-24UB-A

Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-24UX-E

Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials

C9300-24UX-A

Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage

C9300-24UXB-E

Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials

C9300-24UXB-A

Catalyst 9300 higher scale 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage

C9300-48T-E

Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Essentials

C9300-48T-A

Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Advantage

C9300-48P-E

Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

C9300-48P-A

Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

C9300-48U-E

Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-48U-A

Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-48UXM-E

Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials

C9300-48UXM-A

Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage

C9300-48UN-E

Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Essentials

C9300-48UN-A

Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Advantage

C9300-48UB-E

Catalyst 9300 higher scale 48-port modular uplinks 1G UPOE, Network Essentials

C9300-48UB-A

Catalyst 9300 higher scale 48-port modular uplinks 1G UPOE, Network Advantage

C9300-24S-E

Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials

C9300-24S-A

Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

C9300-48S-E

Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials

C9300-48S-A

Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

C9300L-24T-4G-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4G-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4G-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4G-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48PF-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48PF-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24T-4X-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4X-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4X-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4X-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24UXG-4X-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24UXG-4X-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48PF-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48PF-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48UXG-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48UXG-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 4x10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24UXG-2Q-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 2X40G uplinks, Network Essentials

C9300L-24UXG-2Q-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 2x40G uplinks, Network Advantage

C9300L-48UXG-2Q-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 2X40G uplinks, Network Essentials

C9300L-48UXG-2Q-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 2x40G uplinks, Network Advantage

Network modules

Product number

Product description

C9300-NM-4G

Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module

C9300-NM-4G=

Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare

C9300-NM-8X

Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module

C9300-NM-8X=

Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare

C9300-NM-2Q

Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module

C9300-NM-2Q=

Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare

C9300-NM-2Y

Catalyst 9300 2 x 25G Network Module

C9300-NM-2Y=

Catalyst 9300 2 x 25G Network Module, spare

C9300-NM-4M

Catalyst 9300 4 x mGig Network Module

C9300-NM-4M=

Catalyst 9300 4 x mGig Network Module, spare

NM-BLANK-T1=

Cisco Catalyst Type 1 Network Module Blank, spare

Storage Module

Product number

Product description

SSD-120G

Cisco pluggable USB3.0 SSD storage

SSD-120G=

Cisco pluggable USB3.0 SSD storage, spare

Software licenses for C9300 SKUs

Product number

Product description

C9300-DNA-P-24-3Y

C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-24-5Y

C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-24-7Y

C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-P-48-3Y

C9300 Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-48-5Y

C9300 Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-48-7Y

C9300 Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-24-3Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-24-5Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-24-7Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-24-3Y

C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-24-5Y

C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-24-7Y

C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-48-3Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-48-5Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-48-7Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-48-3Y

C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-48-5Y

C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-48-7Y

C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-P-24S-3Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-24S-5Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-24S-7Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-P-48S-3Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-48S-5Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-48S-7Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-24S-3Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-24S-5Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-24S-7Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-24S-3Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-24S-5Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-24S-7Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-48S-3Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-48S-5Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-48S-7Y

C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-48S-3Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-48S-5Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-48S-7Y

C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9300-LIC=

Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300 switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage

CAT-CDNA-P

Cisco DNA Premier Term Add for Catalyst Switches

Software licenses for C9300L SKUs

Product number

Product number

C9300L-DNA-P-24-3Y

C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-P-24-5Y

C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-P-24-7Y

C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-P-48-3Y

C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-P-48-5Y

C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-P-48-7Y

C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-E-24-3Y

C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-E-24-5Y

C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-E-24-7Y

C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-A-24-3Y

C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-A-24-5Y

C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-A-24-7Y

C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-E-48-3Y

C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-E-48-5Y

C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-E-48-7Y

C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-A-48-3Y

C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-A-48-5Y

C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-A-48-7Y

C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9300L-LIC=

Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage

Power supplies

Product number

Product description

PWR-C1-350WAC=

350WAC power supply spare

PWR-C1-715WAC=

715WAC power supply spare

PWR-C1-715WDC=

715WDC power supply spare

PWR-C1-1100WAC=

1100WAC power supply spare

PWR-C1-350WAC-P=

350WAC Platinum-rated power supply spare

PWR-C1-715WAC-P=

715WAC Platinum-rated power supply spare

PWR-C1-1100WAC-P=

1100WAC Platinum-rated power supply spare

PWR-C1-715WAC-UP

Upgrade to 715WAC Platinum-rated power supply

PWR-C1-1100WAC-UP

Upgrade to 1100WAC Platinum-rated power supply

Cisco StackWise-480 and StackPower cables

Product number

Product description

STACK-T1-50CM=

Cisco StackWise-480 50cm stacking cable spare

STACK-T1-1M=

Cisco StackWise-480 1m stacking cable spare

STACK-T1-3M=

Cisco StackWise-480 3m stacking cable spare

CAB-SPWR-30CM=

Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 30cm spare

CAB-SPWR-150CM=

Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 150cm spare

Cisco StackWise-320 Accessories

Product number

Product description

C9300L-STACK-KIT

Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable

C9300L-STACK-KIT=

Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable, spare

STACK-T3-50CM

50CM Type 3 Stacking Cable – default with Stack Kit for C9300L SKUs

STACK-T3-50CM=

50CM Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

STACK-T3-1M

1M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs

STACK-T3-1M=

1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

STACK-T3-3M

3M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs

STACK-T3-3M=

3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật