Loading...

Hướng dẫn cấu hình Wireless Controller trên các dòng switch Cisco 3650, 3850

Bắt đầu từ các dòng switch layer 3: 3650, 3850 trở về sau này Cisco hỗ trợ thêm tính năng Wireless Controller (quản lý mạng không dây) mà không cần đến các Wireless Lan Controller chuyên dụng như: 2504, 5508, 3504.... để quản lý các Access Point (AP). Bản thân dòng switch 3850 có thể hỗ trợ lên đến 100 AP và 2000 Client, Switch 3650 hỗ trợ 50 AP và 1000 Client.

Lưu ý, các dòng 3750X, 3650X trở về trước không hỗ trợ Wireless Controller.

Mô hình:

 

Đầu tiên ta tiến hành cấu hình các thông số cơ bản cho hệ thống mạng: tạo username - pass (level 15), Vlan, IP address, DHCP, enable http & https. Ở đây mình tạo 3 vlan: vlan 10 quản lý AP, vlan 20 cho Staff, vlan 30 cho Guest.

Ta tiến hành login vào switch dùng trình duyệt web (sử dụng IP của Vlan):

 

Bật tính năng quản lý AP và gán IP cho interface quản lý:

 

AP sau khi kết nối vào vlan 10 và nhận được IP từ switch sẽ request tới controller 3850. (lưu ý AP phải chạy IOS Lightweight). Lúc này AP sẽ tải firmware và file cấu hình từ Controller 3850 nếu firmware không khớp với Controller.

 

Ta tiến hành cấu hình SSID:

 

 

 

 

Kết nối với SSID vừa tạo:

 

 

 

Như vậy chúng ta đã triển khai thành công Switch 3850 làm Controller để quản lý các AP.

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map