Loading...

Hướng dẫn cấu hình Wifi Aruba Instant On

Để cấu hình Access point Instant On của Aruba chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Aruba Instant On trên điện thoại Smartphone hoặc sử dụng máy tính truy cập địa chỉ: https://portal.arubainstanton.com.

Ở đây mình cấu hình thiết bị AP11. Đầu tiên bật nguồn thiết bị, kết nối thiết bị với mạng có DHCP và internet.

Truy cập vào địa chỉ: https://portal.arubainstanton.com. Tạo tài khoản quản lý, set các thông số cơ bản: site name, timezone, add serial device..

Vào Network: Tạo SSID cho Employee

Access point Instant On của Aruba được trang bị tính năng Firewall khá mạnh, chúng ta có thể cho phép hoặc cấm theo category

Tạo SSID cho Guest sử dụng captive portal: xem quảng cáo website công ty, giới hạn băng thông, Dải địa chỉ IP riêng, dùng Firewall block giới hạn..

Kết quả khi Guest kết nối wifi:

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật