Loading...

Hướng dẫn cấu hình VPN client to site (VPN remote access) Fortigate 6.x

Để các user có thể từ xa truy câp được vào mạng nội bộ (Server) của công ty chúng ta cần 1 thiết bị hỗ trợ tính năng VPN cụ thể là VPN client to site.

Ở đây mình xin giới thiệu các bước cấu hình VPN client to site trên thiết bị Fortigate version 6.x

- Sơ đồ:

- Đầu tiên chúng ta định nghĩa các user và tạo group user để sử dụng cho VPN:

- Tiến hành cấu hình VPN client to site trên Firewall Fortigate: Chọn đường WAN, dải LAN-LOCAL client được phép truy cập, preshare-key, dải IP sẽ gán cho client..

- Tiếp theo cài đặt app Forticlient (Mac, Windows) rồi setup các thông số cần thiết để client có thể kết nối VPN (địa chỉ IP của đường WAN, preshare-key, account vpn)

 

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map