Loading...

Hướng dẫn cấu hình Trunk vlan giữa Router Mikrotik và Switch Cisco

   Đối với những doanh nghiệp có mô hình vừa và nhỏ không sử dụng đến switch Layer 3 thì chúng ta có thể sử dụng Router để chia vlan và routing vlan trên đó, lúc này chỉ cần switch Layer 2 có hỗ trợ Trunk, Vlan bên dưới.

Giá tham khảo Mikrotik

   Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình vlan trên router Mikrotik và trunk vlan với switch Cisco 2960.

-  Trên Mikrotik vào menu Interface tiến hành tạo vlan và định nghĩa port ether 1 làm port trunk với switch.

- Gán IP address cho từng vlan.

- Trên switch Cisco 2960 ta cấu hình port 0/1 là port trunk, port 0/2 gán cho vlan 10, port 0/3 gán cho vlan 20 theo cấu hình bên dưới:

interface FastEthernet0/1

 switchport mode trunk

 switchport trunk allow vlan 10,20

!

interface FastEthernet0/2

 switchport access vlan 10

 switchport mode access

!         

interface FastEthernet0/3

 switchport access vlan 20

 switchport mode access

!

   Giờ ta tiến hành gán ip, subnet mask, gateway cho máy tính và laptop ở 2 vlan 10, 20 theo mô hình trên. Thực hiện ping giữa các máy tính ở các vlan khác nhau sẽ thành công. Nếu request time out các bạn lưu ý disable windows firewall trên các máy tính nhé.


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map