Loading...

Hướng dẫn cấu hình standalone (autonomous) wireless Cisco

Đối với các dòng wireless Cisco series: AP1700, 2700, 3700 trở về trước thì có 2 hệ điều hành được hỗ trợ: Autonomous (chạy độc lập) và Lightweight (chạy với Controller).

>>> Giá tham khảo dòng Cisco AP3702i chạy độc lập hoặc với controller

Controller chúng ta có thể sử dụng các Controller cứng chuyên dụng, Virtual controller, các dòng AP sau này 1800, 9100... để quản lý. Nhưng khi không có Controller, các AP có thể sử dụng như các điểm phát sóng độc lập với IOS Autonomous.

Sau đây mình xin giới thiệu cách cấu hình AP3702I Cisco hoạt động ở chế độ Standalone (Autonomous).

Khi được nạp IOS autonomous, mặc định cổng mạng của AP ở chế độ DHCP client, chúng ta có thể tìm IP của AP theo địa chỉ MAC trên DHCP server, hoặc có thể gán IP tĩnh cho AP qua console để tiện cho việc quản trị:

interface BVI1
 mac-address f8c2.883e.xxxx
 ip address 192.168.0.87 255.255.255.0
 ipv6 address dhcp
 ipv6 address autoconfig
 ipv6 enable

- Mở trình duyệt web truy cập tới địa chỉ IP của AP với username passworld mặc định là Cisco - Cisco.

- Enable radio interface để AP có thể phát sóng SSID (2.4GHz hoặc 5GHz): Netwwork -- Netwwork Interface -- Radio0-802.11N 2.4GHz (và Radio1-802.11AC 5GHz) -- Setting -- Enable -- Apply

 

- Chọn phương thức quản lý mã hóa:

- Tạo SSID và mật khẩu cùng sóng radio mà mình muốn sử dụng:

- Sau khi thao tác, để lưu cấu hình chúng ta chọn save config ở góc trên bên tay phải:

- Kết quả:

 

Chúc các bạn thành công!

 

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật