Loading...

Hướng dẫn cấu hình cấp phát địa chỉ IP tĩnh theo Mac address trên Firewall Cisco ASA

Trong một số trường hợp, để tiện cho việc cấu hình và quy hoạch quản lý các thiết bị đầu cuối mà chúng ta cần phải cấp phát địa chỉ IP tĩnh (static DHCP) theo địa chỉ Mac (Mac address) của thiết bị. Trên firewall ASA của Cisco thì bắt đầu từ phiên bản IOS 9.13(1) trở về sau chúng ta mới có thể thực hiện được điều này.

 

 

Đầu tiên chúng ta cần bật tính năng DHCP server trên ASA cho vùng Lan inside của mình:

!
dhcpd address 10.254.254.10-10.254.254.75 inside
dhcpd enable inside
!

Sau đó gán địa chỉ IP tĩnh cho 1 thiết bị cố đinh (server, máy in, máy photo...) bằng câu lệnh bên dưới:

dhcpd reserve-address 10.254.254.50 38f9.d326.66cc inside

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật