Loading...

Giải pháp Guest WiFi Self Registration với Cisco AP, WLC và ISE

Tiến trình như sau:

- Khách đến truy cập SSID VnExperts_Guest sẽ được chuyển đến trang tự khách đang ký account.

- Sau khi đăng ký account xong, sẽ chuyển đến trang login.

- Login thành công khách sẽ được quyền truy cập mạng.

- Monitor trên Cisco WLC và ISE

Mô hình triển khai

  

 

Ở đây VNE ko giới thiệu chi tiết quá trình cấu hình mà chủ yếu giới thiệu kết quả.

1, Chọn SSID 

2, Trình duyệt tự động chuyển đến trang Guest Portal

3, Khách tự đăng ký account

  

4, Đăng ký thành công

5, Sign on với account vừa đăng ký

6, Click chấp nhận chính sách truy cập là chúng ta được quyền truy cập mạng.

7, Monitor trên WLC và ISE

 

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map