Loading...

Cấu hình chống tấn công DoS sử dụng Fortigate (V5.2)

Tấn công DoS là một kiểu tấn công mà một người làm cho một hệ thống không thể sử dụng, hoặc làm cho hệ thống đó chậm đi một cách đáng kể với người dùng bình thường, bằng cách làm quá tải tài nguyên của hệ thống. Nếu kẻ tấn công không có khả năng thâm nhập được vào hệ thống, thì chúng cố gắng tìm cách làm cho hệ thống đó sụp đổ và không có khả năng phục vụ người dùng bình thường đó là tấn công Denial of Service (DoS). Mặc dù tấn công DoS không có khả năng truy cập vào dữ liệu thực của hệ thống nhưng nó có thể làm gián đoạn các dịch vụ mà hệ thống đó cung cấp.Tấn công DoS là kiểu tấn công vô cùng nguy hiểm cho nên phải có biện pháp phòng chống cho kiểu tấn công này.

Các bạn có thể tham khảo Video


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map