Loading...

Cân bằng tải và Failover 2 đường WAN với router Mikrotik

Mikrotik là dòng router đa chức năng trong nó tính năng khá nổi bật là cân bằng tải nhiều đường WAN (nhiều line internet). Thiết bị có hiệu năng tốt, giá thành hợp lý.

Quý vị có thể xem qua demo tại đây