Loading...

Test lab - sử dụng Cacti để theo dõi các thiết bị trong hệ thống mạng.

1. Mô hình Test:

2. Giới thiệu về Cacti:

Cacti là một hệ thống monitor được thiết kế để monitor máy chủ và thiết bị mạng trong hệ thống.

Cacti được thiết kế để hoạt động dựa trên nền tảng là RRD Tool - một nền tảng cho phép theo dõi hệ thống tuy nhiên lại không có giao diện đồ họa. Cacti sẽ lấy các kết quả từ RRD Tool và chuyển thành giao diện trực quan dễ hiểu đối với người dùng.

Cacti được viết dựa trên ngôn ngữ chính là PHP và Perl, CSDL chính là MySQL, hoạt động trên giao diện Web, vì vậy để dùng Cacti cần phải cài đặt nó trên một Web server hỗ trợ PHP và MySQL.

3. Sử dụng Cacti để theo dõi giám sát thiết bị mạng.

 - Tiến hành cài đặt Cacti, các bạn có thể tham khảo các link cài đặt bên dưới:

Link 1

Link 2

- Ở đây mình đã cài đặt xong Cacti trên Centos 7 và sử dụng để monitor thiết bị Mikrotik router và Switch Cisco 3560X trong hệ thống mạng.

- Add devices cho Cacti thông qua giao thức SNMP

Trên Mikrotik:

Trên Switch Cisco 3560X:

ip access-list standard ACL-SNMP

 permit 192.168.0.32

!

snmp-server community VNEXPERTS.VN RO ACL-SNMP

snmp-server enable traps snmp

snmp-server host 192.168.0.32 version 2c VNEXPERTS.VN

 

Với 192.168.0.32 là ip address của Server Centos 7 cài đặt Cacti

- Login vào Cacti:    http://192.168.0.32/cacti/

- Tiến hành add thiết bị cần monitor vào Cacti.

- Tạo các Graphs để tiện cho việc giám sát:

- Chọn Graphs để theo dõi monitor qua các biểu đồ:

Cisco Switch 3560X:

Mikrotik Router

Local Machine

- Ở đây mình cài đặt thêm Plugins Thresholds để tiện cho việc giám sát những cảnh báo của thiết bị (ví dụ khi CPU quá cao):

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật