Loading...

Hướng dẫn Backup và Restore Virtual Machine dùng Veeam Backup & Replication 10

 Trong bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách Backup và Restore các Virtual Machine (VM) trong Vmware ESXI dùng Veeam Backup & Replication 10.

1. Backup VM:

- Ta tiến hành Add các Server ESXI chứa các VM và tạo Backup Job, khởi tạo quá trình backup theo các bước dưới đây:

Server của mình là VMware ESXI nên mình sẽ chọn VMware vSphere

Chọn vSphere

Điền địa chỉ IP của Server VMware ESXI

Add thông tin tài khoản của Server.

2. Restore VM:

- Restore VM tại Server Original:

- Restore VM sang 1 Server khác (trường hợp Server ban đầu bị lỗi). Ta làm tương tự như trên nhưng đến bước Restore Mode thì mình chọn Restore to a new location, or with different settings.

Như vậy là host win-7-2 từ máy Server 192.168.0.217 đã được Restore sang máy Server 192.168.0.216.

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map