Loading...

Cấu hình Anyconnect VPN cho Client kết nối từ xa qua firewall Cisco ASA

Hướng dẫn này dùng sử dụng Cisco AnyConnect VPN, nếu sử dụng SSL WebVPN thì tham khảo video Video cấu hình SSL WebVPN (Clientless SSL VPN) với Cisco ASA

Mô hình:

Sau khi thực hiện các cấu hình cơ bản cho Firewall ASA ( tạo phân vùng inside, outside, gán địa chỉ IP, NAT to internet, dhcp...) ta tiến hành cấu hình VPN Anyconnect để cho các Client từ bên ngoài có thể truy cập vào mạng LAN phía sau firewall. Để các Client như PC hay mobile có thể connect được thì Firewall ASA cần có license Anyconnect Plus/Apex tùy theo lượng User sử dụng:

 

 

Ta tiến hành làm theo các bước sau dùng ASDM:

 

Chọn Finish. Kết thúc quá trình cài đặt. Thự hiện kết nối trên các Client. Đối với PC sử dụng trình duyệt web truy cập https://192.168.0.18 , login và tải app Anyconnet về.

Đối với Mobile tải app AnyConnect từ cửa hàng ứng dụng (Appstore, CH play).

 

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map