Loading...

Thông tin và hướng dẫn triển khai wifi controller trên dòng Access point 9100 Cisco

Bắt đầu từ dòng 9100 access point, Cisco không sử dụng khái niệm Mobility Express (ME) nữa mà chuyển sang Embedded Wireless Controller (EWC) sử dụng nền tảng wireless controller của dòng 9800 được nhúng bên trong.

Thông tin về số lượng AP và Client được hỗ trợ:

Về triển khai thì cũng tương tự như đối với Mobility Express trước đây. Link hướng dẫn chi tiết Cisco


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật