Loading...

Switch 3650, 3850 Series


Cisco Switch 3850 24 Port Data, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-24T-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set; hỗ trợ quản lý 100 Access point

Cisco Switch 3850 24 Port PoE (435W), IP Base feature set

CODE: WS-C3850-24P-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

Cisco switch 3850 24 Port PoE (435W), LAN Base feature set

CODE: WS-C3850-24P-L

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set 

Cisco switch 3850 stackable 12 SFP Ethernet ports, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-12S-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Catalyst 3850 Stackable 12 SFP Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set


Cisco Switch Stackable 3850 12 SFP+ Ethernet ports, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-12XS-S

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Stackable 12 SFP+ Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set


Cisco Switch WS-C3650-24PS-S

CODE: WS-C3650-24PS-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base


Cisco Switch WS-C3650-24TD-L

CODE: WS-C3650-24TD-L

38.372.093 
In stock

Standalone with Optional Stacking 24 10/100/1000 Ethernet and 2x10G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, LAN Base feature set


Cisco Switch WS-C3650-24TD-S

CODE: WS-C3650-24TD-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Standalone with Optional Stacking 24 10/100/1000 Ethernet and 2x10G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, IP Base feature set


Cisco Switch WS-C3650-24TS-E

CODE: WS-C3650-24TS-E

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Standalone with Optional Stacking 24 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, IP Services feature set
* Tặng 01 module GLC-SX-MMD hàng tương thích Cisco


Cisco Switch WS-C3650-24TS-L

CODE: WS-C3650-24TS-L

90.930.233    38.186.047 
-58%
In stock

Standalone with Optional Stacking 24 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, LAN Base feature set


Cisco Switch WS-C3650-48TD-S

CODE: WS-C3650-48TD-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Standalone with Optional Stacking 48 10/100/1000 Ethernet and 2x10G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, IP Base feature set


Cisco Switch WS-C3650-48TS-L

CODE: WS-C3650-48TS-L

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Standalone with Optional Stacking 48 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, LAN Base feature set


Cisco Switch WS-C3650-48TS-S

CODE: WS-C3650-48TS-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Standalone with Optional Stacking 48 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250WAC power supply, 1 RU, IP Base feature set


Network uplink module Cisco C3850-NM-2-10G

CODE: C3850-NM-2-10G=

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module


Network uplink module Cisco C3850-NM-4-10G

CODE: C3850-NM-4-10G=

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map