Loading...

Cisco Small Business


Cisco switch 10Gbps CBS350-16XTS-EU

CODE: CBS350-16XTS-EU

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Business 350-16XTS Managed Switch


Cisco switch 10Gbps CBS350-24XT-EU

CODE: CBS350-24XT-EU

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

CBS350 Managed 24-port 10GE, 4x10G SFP+ Shared


Cisco switch 10Gbps CBS350-24XTS-EU

CODE: CBS350-24XTS-EU

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Business 350-24XTS Managed Switch


Cisco switch 10Gbps CBS350-48XT-4X-EU

CODE: CBS350-48XT-4X-EU

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

CBS350 Managed 48-port 10GE, 4x10G SFP+


Cisco switch CBS110-16PP-EU

CODE: CBS110-16PP-EU

4.852.941 
In stock

CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE - 16 10/100/1000 ports (8 support PoE with 64W power budget)


Cisco switch CBS110-16T-EU

CODE: CBS110-16T-EU

3.063.725 
In stock

CBS110 Unmanaged 16-port GE


Cisco Switch CBS110-24PP-EU

CODE: CBS110-24PP-EU

6.862.745 
In stock
Cisco Switch CBS110-24PP-EU
 - 24 10/100/1000 ports (12 support PoE with 100W power budget)
 - 2 Gigabit SFP (combo with 2 10/100/1000 ports)

Cisco Switch CBS110-24T-EU

CODE: CBS110-24T-EU

4.558.824 
In stock

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared


Cisco switch CBS110-8T-D-EU

CODE: CBS110-8T-D-EU

1.102.941 
In stock

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS


Cisco switch CBS350-16FP-2G-EU

CODE: CBS350-16FP-2G-EU

16.617.647 
In stock

CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE (240W), 2x1G SFP


Cisco switch CBS350-16P-2G-EU

CODE: CBS350-16P-2G-EU

11.127.451 
In stock

CBS350 Managed 16-port GE, PoE (120W), 2x1G SFP


Cisco switch CBS350-16T-2G-EU

CODE: CBS350-16T-2G-EU

7.450.980 
In stock

CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP


Cisco switch CBS350-24FP-4G-EU

CODE: CBS350-24FP-4G-EU

18.186.275 
In stock

CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE (370W), 4x1G SFP


Cisco switch CBS350-24FP-4X-EU

CODE: CBS350-24FP-4X-EU

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

CBS350 Managed 24-port GE, PoE (370W), 4x10G SFP+


Cisco switch CBS350-24T-4G-EU

CODE: CBS350-24T-4G-EU

10.024.510 
In stock

CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map