Loading...

Cisco HWIC, WIC, VWIC, Network Module


Cisco PVDM4-256

CODE: PVDM4-256

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

256-channel DSP module for Cisco 4000 router


Cisco PVDM4-32

CODE: PVDM4-32

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

32-channel DSP module for Cisco 4000 router


Cisco PVDM4-64

CODE: PVDM4-64

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

64-channel DSP module for Cisco 4000 router


Cisco SM-ES3G-16-P

CODE: SM-ES3G-16-P

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Enhanced EtherSwitch SM, Layer 2/3 switching, 16 ports GE, POE capable

Cisco SM-ES3G-24-P

CODE: SM-ES3G-24-P

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Enhanced EtherSwitch SM, Layer 2/3 switching, 24 ports GE, POE capable

Cisco VIC2-2E/M

CODE: VIC2-2E/M

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Two-port Voice Interface Card - E and M

Cisco VIC2-2FXO

CODE: VIC2-2FXO

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal)


Cisco VIC2-2FXS

CODE: VIC2-2FXS

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Two-port Voice Interface Card - FXS

Cisco VIC2-4FXO

CODE: VIC2-4FXO

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

Cisco VIC3-2E/M

CODE: VIC3-2E/M

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Two-port Voice Interface Card - E and M


Cisco VS-S720-10G-3C

CODE: VS-S720-10G-3C=

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cat 6500 Supervisor 720 with 2 x 10GbE and 3x1GE MSFC3 PFC3C


Cisco VS-S720-10G-3CXL

CODE: VS-S720-10G-3CXL=

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Catalyst 6500 Series Virtual Switching Supervisor Engine 720 with two 10 Gigabit Ethernet ports and MSFC3 PFC3C XL


Cisco VWIC-2MFT-E1, khuyến mại - clear stock!

CODE: VWIC-2MFT-E1

490.196 
In stock

Card 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk-E1


Cisco VWIC2-1MFT-G703

CODE: VWIC2-1MFT-G703

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703


Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1

CODE: VWIC2-1MFT-T1/E1

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

VWIC2-1MFT-T1/E1 Router Multiflex Voice/WAN interface Card


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật