Loading...

Switch Meraki


Cisco Meraki Switch MS120-24-HW

CODE: MS120-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS120-24 1G L2 Cloud Managed 24x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS120-48-HW

CODE: MS120-48-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS120-48 1G L2 Cloud Managed 48x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS120-8-HW

CODE: MS120-8-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS120-8 1G L2 Cloud Managed 8x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS125-24-HW

CODE: MS125-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS125-24 10G L2 Cld-Mngd 24x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS125-48-HW

CODE: MS125-48-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS125-48 10G L2 Cld-Mngd 48x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS210-24-HW

CODE: MS210-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MS210-24 1G L2 Cld-Mngd 24x GigE Switch

Cisco Meraki Switch MS210-48-HW

CODE: MS210-48-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MS210-48 1G L2 Cld-Mngd 48x GigE Switch

Cisco Meraki Switch MS225-24-HW

CODE: MS225-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
• 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 with auto negotiation and crossover detection (auto-MDIX crossover)
• 4 x SFP+ 10GbE uplink
• 2 x stacking ports
• RJ45 Management port

Cisco Meraki Switch MS225-48-HW

CODE: MS225-48-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
• 48 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 with auto negotiation and crossover detection (auto-MDIX crossover)
• 4 x SFP+ 10GbE uplink
• 2 x stacking ports
• RJ45 Management port

Cisco Meraki Switch MS250-24-HW

CODE: MS250-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS250-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS250-48-HW

CODE: MS250-48-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MS250-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch


Cisco Meraki Switch MS350-24-HW

CODE: MS350-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch

Cisco Meraki Switch MS390-24-HW

CODE: MS390-24-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MS390 24GE L3 Switch

Cisco Meraki Switch MS390-48-HW

CODE: MS390-48-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MS390 48GE L3 Switch

Cisco Meraki Switch MS410-16-HW

CODE: MS410-16-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MS410-16 Cld-Mngd 16x GigE SFP Switch

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map