Loading...

Cisco WIC-1B-S/T-V3

CODE: WIC-1B-S/T-V3


Giá tham khảo: 2.564.103 VNĐ

In stock

FEATURES- 1-port ISDN BRI WIC--S/T interface 

 Offering a single ISDN BRI S/T interface, this WIC may require an  external Network Termination 1 (NT1), depending on the region of
 the world. The WIC inserts into a mixed-media network module or directly into the WIC slot on the Cisco 1600, 1700, 1800, 2600, 2800, 3600, 3700, 3800 Series chassis. The ability to add BRI connectivity through a WIC enables administrators to maximize  valuable slot space while providing additional connectivity  options, such as Ethernet, on the same module.
* One ISDN BRI port (S/T interface, requires external NT1)
* Utilizes an RJ-45 connector
* Supported Onboard, NM-1FE2W-V2, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W-V2 and NM-2W

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ Miễn phí trọn đời sản phẩm.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.