Loading...

Cisco Switch 10Gbps C1300-12XT-2X, C1300-12XS, C1300-16XTS, C1300-24XS, C1300-24XT, C1300-24XTS


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Cisco Switch 10 Gigabit Ethernet, layer 3, stackable

Xem thêm tại Cisco Catalyst 1300 Series Switches Data Sheet

10 Gigabit Ethernet

C1300-12XT-2X

●  12 x 10 Gigabit copper ports
●  2 x 10 Gigabit SFP+
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

C1300-12XS

●  10 x 10 Gigabit SFP+
●  2 x 10 Gigabit copper ports (combo with 2 x SFP+)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

C1300-16XTS

●  8 x 10 Gigabit copper ports
●  8 x 10 Gigabit SFP+
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

C1300-24XS

●  20 x 10 Gigabit SFP+
●  4 x 10 Gigabit copper ports (combo with 4 x SFP+)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

C1300-24XT

●  20 x 10 Gigabit copper ports
●  4 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 4 x 10G copper ports)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

C1300-24XTS

●  12 x 10 Gigabit copper ports
●  12 x 10 Gigabit SFP+
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật