Loading...

Cisco Router 1841

*****

CODE: CISCO1841


Price: 1.877.934 

In stock
Module VPN router Cisco 1841, phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ cỡ 50 người dùng.
 
Cấu hình tham khảo quay PPoE
 
Router#sh run
Building configuration...
 
Current configuration : 10026 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname Router
!
ip cef
!
!
username <your_username> password <your_password>
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address 
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
no ip redirects
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 1344
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
!
interface Dialer0
description Interface for Internet access
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username <your_username_hare> password <your_pasword_here>
 
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
!
!
!
ip nat inside source list 100 interface Dialer0 overload
!
access-list 100 permit ip any any
 
end

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map